'De Klankkleur van jouw Naam en Geboortedag'

 

Al ver voor de periode van de oude Grieken was men gefascineerd door de magie van Numerologie, de leer of taal van de getallen en hun betekenis voor de mens en zijn leven. Deze leer werkt niet alleen met getallen, maar koppelt ook letters aan getallen. Met andere woorden: er bestaat een verband tussen de letters van het alfabet en de getallen.

Dit verband wordt inzichtelijk gemaakt door getallen weer te koppelen aan de Equilibriums van Aura-Soma®. Keer op keer merk ik dat ik met deze koppeling de magie van Aura-Soma over kan brengen. 

Na deze dag kun je met behulp van de Equilibriums onder andere het volgende duiden: 

  1. Het potentieel van even en oneven getallen
  2. Iemands karakter
  3. Iemands volledig potentieel
  4. De manier waarop iemand de zaken aanpakt
  5. Iemands Levenspad
  6. Iemands verhouding tot de ander; bijv. tot ouder, partner, kind of dier.

 

Al bij al krijg je op deze manier ook letterlijk een 'Kleurrijk Kijkje in jezelf' en zul je niet anders dan kunnen (h)erkennen dat getallen grote invloed hebben op iemands leven en van belang zijn om het leven beter te kunnen begrijpen.  


 
Workshopprijs:  € 95,00 (Incl. werkbladen, biologische lunch, koffie, thee en fris) 
Locatie: Baarle-Nassau
Datum: nog niet bekend

 

"Ieder van ons krijgt een geheel eigen karakter, wordt wat niemand anders precies kan zijn, en doet wat geen ander precies kan doen."
William Ellery Channing